Основни податоци / Генералии / Нарачки

Препорачливо е да се одржуваат податоците, да бидат точни и прецизни. На основа на овие податоци се креираат автоматски ф-ри / сметки, и официјалната комуникација се одвива со корисникот / емаил адресата наведена во овие податоци.

Најави се