Стандарден Хостинг Vs Managed WordPress Hosting

Зошто е многу важно, најважно, да ја изберете вистинската хостинг услуга, вистинскиот хостинг сервис, за вашата веб страна или веб страната на вашиот клиент?

Статистиката покажува дека 35,2% од сите веб страни работат на WordPress платформа, односно 60% од сите веб страни кои се направени со CMS (content management system). Слободно може да се каже дека WordPress е водечка CMS платформа и со се поголема употреба во секоја година, реални шанси дека некој ќе го превземе приматот не постојат. (Позначајни веб страни кои работат на WordPress: Whitehouse.gov, Sony Mobile, University of Washington, Mercedes Benz, TechCrunch, The New Yorker итн.)

Без разлика дали сте фриленсер, компанија или некој што едноставно сака да има блог, хостингот на кој ќе „постои“ вашата веб страна игра огромна улога во читаноста, задржувањето на клиентите / посетителите / читателите на самата веб страна како и продажбата ако се работи за е-продавница (e-shop). Со добра оптимизација и добар хостинг сервис, направени се истражувања кои покажуваат дека продажбата може да се покачи до 16.5% затоа што корисничкото искуство на самата веб страна е задоволително односно подобро од претходната состојба.

Брзината, стабилноста, сигурноста – директно влијаат на корисничкото искуство на посетителот / клиентот, а со тоа и на продажбата (ако се работи за е-продавница) и задржувањето на посетителот на самата веб страна.

За да ја разбереме разликата помеѓу Стандарден и Managed WordPress hosting накратко ќе ги опишеме главните карактеристики на двата типа на услуга како и табеларно ќе ви ги прикажеме главните карактеристики кои ги имаат.

Стандарден Веб Хостинг?

Што се подразбира под „стандарден веб хостинг“? Постојат илјадници компании кои ја нудат оваа услуга и во суштина се оние стандардни хостинг услуги односно типови на сервери кои се нудат на кои можете да ја поставите, прикачите вашата веб страна: Заеднички (Shared), Виртуелен Приватен Сервер (VPS – Virtual Private Server) и Дедициран (Dedicated) сервер.

 • Shared – сервер чии ресурси (CPU, RAM …) заеднички се користат од повеќе веб страни, стотици, илјадници. Во реалноста овие сервери се најефтини, со најмалку ресурси и често се преоптоварени со корисници па затоа и е тип на сервер односно хостинг услуга која е најнеквалитетна во смисла на перформанси.
 • VPS – ова е Level UP од Shared тип на сервер. VPS серверот е дел од физички сервер со дедицирани ресурси само за вас. Потребни се одредени технички познавања за одржување на овој тип на сервер, но за да ги добиете максималните перформанси треба многу повеќе од „познавање“.
 • Dedicated – физички сервер, поставен во некој Data Center чии ресурси ви се комплетно на располагање. За одржување на овој тип на сервер се потребни напредни технички познавања.

За да го постигнете она што „Managed WordPress Hosting“ тип на услуга може да ви го овозможи треба да бидете експерт, да имате професионални познавања и искуство, нешто што обичен корисник го нема, а на компанија би и било огромен финансиски товар!

Сликовито, разликата помеѓу стандарден и менаџиран WordPress хостинг е како да имате смарт телефон, со одредени ресурси (CPU, RAM, HDD) и на него имате инсталирано повеќе оперативни системи како Android, iOS, а вие секогаш (100%) користите само еден од нив, со што во секој момент постојат ресурси резервирани за оној кој не го користите, со што добивате на располагање само дел од она што мислите дека го имате или сте го закупиле.

Managed WordPress Hosting

Пред неколку години, поради огромниот удел што WordPress го завзема во делот на платформи за веб страни, се појави и овој тип на услуга, односно Managed WordPress hosting.

Што значи Managed WordPress Hosting?
Во кратки црти значи, комплетна оптимизација на самиот сервер за беспрекорна подршка на WordPress платформата. Добивате најдобри перформанси (брзина, стабилност, безбедност) кои што неможете да ги имате на стандарден хостинг.

Под максимална, комплетна оптимизација, се подразбира дека сите сервиси, апликации, кои постојат на серверот исклучиво се наменети и сетирани само за WordPress платформата. 

Позади овој тип на услуга постојат професионалци, кои знаат што WordPress „сака“ и побарува, и коишто знаат да ги одстранат сите грешки и проблеми кои би ги имале евентуално во иднина.

Со овој тип на услуга Вие неморате да се грижите за техничките подесувања на серверот, ниту пак за проблемите кои евентуално би се појавиле, едноставно се грижите за содржината и бизнисот кој го имате.

На „пазарот“ на хостинг услуги, овој тип на хостинг е поскап од 4-10 пати од стандардниот хостинг, затоа и го нема како услуга во Македонија, или пак е премногу скап. ХибридХостинг е нова компанија која се занимава само со овој тип на услуга, и истата ја нуди по цени пониски или слични на стандардниот хостинг. Едни од подобрите кои го нудат овој тип на хостинг услуги се Кинста, погледнете ги цените и услугите кои тие ги нудат и споредете ги со нашите. Ве уверуваме дека нашиот „продукт“ многу добро им парира во смисла на перформанси, во однос на цената сме непобедливи!

Веб страна хостирана на стандарден хостинг, мигрирана на „managed WordPress hosting“ на сервер со исти спецификации функционира околу 50% побрзо. Како што напоменавме и погоре, статистиките покажуваат дека со ова се зголемува и продажбата (ако се работи за е-продавница за 16.5%) и посетителите се задржуваат подолго на вашата веб страна, патем тоа е и главна цел на секој кој има веб страна.

Хардверот на кој „возат“ нашите сервери е моментално број #1 во хостинг индустријата. Втора генерација на AMD EPYC процесори и NvME ssd дискови, хардвер кој можете да го најдете само кај најскапите хостинг компании.

Заклучок

Без дилема, Managed WordPress Hosting е услуга која секој би ја посакал. За да ја добиете истата на стандарден хостинг треба да сте професионалец за „хостинг сервери“ и да губите време за да го одржувате сето тоа. Но затоа сме тука ние со нашите услуги. Хибрид Хостинг ќе ви го овозможи сето тоа по цена како за стандарден хостинг.

Технички Карактеристики (Only for WordPress Geeks 🙂 )

Табеларен приказ на Стандарден Vs Managed WordPress hosting (разлики и предности)

СТАНДАРДЕН ХОСТИНГ

ХИБРИД ХОСТИНГ

ПРИДОБИВКИ

Control Panel setup / Cpanel / Webmin / etc... 

No control panels just our proprietary management system that doesn't consumers active resources.

Because less resources are consumed there are hence more available for serving websites, this therefore contributes to speed and efficiency!

On board email run by the server / control panel 

No email at all is handled by the server. We have a separate dedicated mail server for all emails 

Email uses a lot of resources, so by removing email from the server we gain more resources + stability. Mail servers are quite CPU intensive and resource heavy, they really slows a server down!

One master PHP-FPM pool for the whole server + many child pools for each different domain 

One master PHP-FPM pool per domain, with child pools spawned as needed for each domain 

This is not only more efficient, but more secure too. Multiple resource pools separate applications and enhance system security.

TCP/IP handles all PHP-FPM passbacks

PHP-FPM passbacks handled by sockets 

Simply put, sockets are a faster!  

Single socket for all sites 

A socket for each domain 

Efficient use of resources - in addition sockets have a finite limit on the number of allowed connections, so each site having its own socket really makes sense.

Sockets handled in standard way 

Sockets spawn/respawn as soon as they are called

Websites and e-shops that have high resource usage can spawn/respawn sockets as needed. If a socket freezes or overloads, it can respawn, adding further layers of reliability and stability to the server.

Slow to upgrade / unstable upgrades / you choose 

We handle all upgrades, we only go with the most stable options and security upgrades regularly!

This ensures your website is fast and secure with the latest updates.  You don't have to choose, or know what works, we will make everything work perfectly.

Apache / Apache with Nginx / Standard Nginx 

Only Nginx, custom built from source.

Google-Brotli built in!

We build Nginx with the parts it needs to function, without bloat, efficient and super fast.

The best compression built in, serving the smallest assets for improved speed and better resource use. Google loves brotli!

Apache can't handle the same capacity of concurrent connections compared to Nginx, which, of course, is a clear winner! 

Wordpress Caching / Redis / Varnish 

Ground level caching built into Nginx
(fast micro-caching directly from RAM)

Ultra stable and simple, well proven and one of the fastest caching systems currently in use, improved by our custom cache in RAM configuration. 

Standard memory handling 

Fast optimized memory handling 

Custom compiled memory management software to manage memory.

Also compiled into Nginx, from the base build + full system memory management.

Provides extra speed, efficiency and stability for all server resource handling. RAM is 10x faster than SSD!

Standard PHP-FPM pool resource configuration 

Optimized PHP-FPM pool config
(Tested across 100s of servers) 

Our configuration is proven with rigorous testing and tweaking to find the very best pool configurations for each different type of application, whether its an eshop, a busy website, or anything else! 

No database caching or standard database caching 

Optimized database caching 

All common database queries are cached into RAM, this is a complete system configuration at the core of the server, designed to be optimal and stable as well as super fast. 

No self monitor / no process restarting 

Key processes are self monitored by the server and restarted as needed

If any key processes were to crash they are self-restarted by the server. The server intelligently monitors these key processes, ensuring reliability and stability. 

Standard software 

Compiled from source software 

We compile key software in the server from source to ensure the very best of know and custom designed configurations. This facilitates speed / reliability / stability, and efficiency in use of server recourses. 

Standard server builds 

Custom server builds 

We build our servers from the ground up with our own proprietary software, this means every single server is configured for maximum efficiency and security, always having the latest security patches and system optimizations right from the base system. 

You manage your server and get basic tools and basic setup 

We manage your server, with our years of experience and expertise 

You get the very best and maximal experience without any effort or time invested by you the user... We take care of it all, and get the very best results, all done for you, simple and easy. 

Standard Nginx configuration files

Nginx configurations using the very latest and cutting edge improvements provided by Nginx experts and from 100s of hours or real time testing. 

We use every means possible to us to produce the very best servers, with the absolute best configurations. We even go as far as to setup each and every domain with the most precise adjustments in their configuration.

We know how to get the very best performance from Nginx, taking into consideration all Nginx known peculiarities, along with our expert knowledge.

We account for Nginx's know weaknesses and use best practices to negate these limitations for better performance, using multiple methods, its our own secret sauce!

Standard WordPress Setup 
Custom WordPress Setup 
We use every trick in the book to get the best performance, from custom cronjobs to bash scripts, we reduce WordPress load and speed up your website to the max!

Основна поддршка која Хибрид Хостинг ја овозможува:

 • Бесплатна миграција
 • Беспрекорна брзина на вашата веб страна
 • Стабилност и сигурност
 • Бесплатен web-fix на вашиот WordPress при евентуални проблеми, грешки при инсталација на плагини и сл.
 • Бесплатно одклонување на вируси, хак и сл.
 • Бесплатна оптимизација по потреба или на одреден период кога сметате дека има некој проблем
 • Бесплатни советодавни услуги
 • Сакате да имплементирате одредена функционалност – не знаете како – ние сме тука за Вас!

СОРАБОТКА

Покрај услугите кои ги нудиме и се достапни за сите физички и правни лица во Македонија, нудиме и специјална соработка со Web Design, Web Developer компании и freelancer-и кои имаат за цел да им пружат најдобро искуство на своите клиенти!

Ние не нудиме обичен продукт, ние нудиме комплетна партнерска соработка, комплетно одржување и грижа за Вас и за вашите клиенти!

Контактирајте не на [email protected]